Vill ni bli familjehem hos oss?

Vi söker roliga, givande samarbeten med familjehem som sedan tidigare har erfarenhet av placeringar. Främst söker vi i Stockholm, Uppsala, Norrtälje och Västmanland! Vi söker också samarbete med jourhem som med kort varsel kan ta emot ett barn eller ungdom, dag, kväll och eller natt.
Som jourhem eller familjehem hos oss kommer ni att ha en familjehemskonsulent kopplad till er under uppdraget. Konsulenterna har hög kompetens inom många olika områden. Vid placering matchas även familjehemskonsulenten gentemot både familjehem och den placerades problematik. Alla våra familjehem får löpande handledning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer. Som familjehem har man alltid fri tillgång till Diemos jour för handledning och stöttning. Jouren är bemannad dygnet runt. Maila några rader om er familj till sanna@diemo.se eller ring 0727-36 59 19. Varmt välkommen!