Ryttargården HVB

Ryttargården HVB är beläget i vackra Roslagen i orten Finsta, Norrtälje kommun. Finsta ligger cirka 45 minuter från Stockholm, Uppsala och Arlanda. Vi tar emot barn och unga med social- och psykosocial problematik i åldrarna 14-18 år. Ungdomen kan exempelvis vistats i olämpliga miljöer, ha en bristande skolgång, neurologiska funktionsnedsättningar, dysfunktionella hemförhållanden, utsätter sig för risker och/eller avviker från hemmet under längre perioder.

Vi har tio (10) platser och tar emot enligt SoL och LVU, planerat och akut.

För kontakt gällande placering och övrig information, ring Emelie på 073-706 83 88.

Välkommen!

 

Behandlingsmetod

På Ryttargården HVB arbetar vi utifrån en tydlig struktur samt tydliga rutiner och regler. Vår behandlingsmetod heter KOBTIVA- Kognitiv och beteendeträning i vardagen. Ungdomen får hjälp att upprätta och att vidmakthålla ett sunt och funktionellt beteende. Vi startar placeringen med en beteendeanalys, därefter tränar vi på nya beteenden inom ett för ungdomen anpassat antal områden, generellt 3 – 5 st områden. Träningsområden kan tex vara sociala färdigheter, utåtagerande beteende, självskada, skolproblematik med flera. Vi är flexibla och anpassar insatsen utifrån ungdomens behov och uppdraget från socialtjänsten. Placeringstiden är individuell men generellt bor ungdomen hos oss i max 1 år. Efter avslutad behandling finns möjlighet till utsluss i något av våra erfarna familjehem.

Till arbetsmetoden finns det ett anpassat dokumentationssystem där vi dagligen mäter ungdomens beteendeutveckling inom ett antal träningsområden. Vår personal utbildas löpande i KOBTIVA och Hot & våld. All personal får metod- och ärendehandledning.

För att ge ungdomen förutsägbarhet får ungdomen ett individuellt utformat veckoschema. Vi arbetar med strukturerade enskilda samtal, kontaktmannasamtal och motivationssamtal. Vi adderar även lektioner i ilskekontroll/känslokontroll – ART – för de ungdomar som har behov av det. Varje vecka har vi Active Daily Living- ADL som ger ungdomarna träning i att sköta sin egen tvätt, sin personliga hygien, lättare matlagning, städning och olika sociala aktiviteter. Vi tränar också på tidspassning, sömnrutiner, socialt samspel och fysiska aktiviteter etc.

Kontaktperson

Varje ungdom får en kontaktperson, vilken har till uppgift att individanpassa insatsen utefter ungdomens behov, önskemål och intresse. Kontaktpersonen ska även ansvara för kontinuerlig kontakt med socialtjänst, vårdnadshavare, BuP, skola och andra instanser.

Kompetens

Vår personalgrupp har lång erfarenhet av behandlingsarbete!  Vi har utbildning i bl.a KOBTIVA, MI, Hot och våld och ART. Vi har lång erfarenhet och kompetens gällande autismspektrum och ADHD, utagerande beteende, svår omsorgsbrist, hedersproblematik, självskada, anknytningsproblematik, vagabonderande, trauma, ångest samt ungdomar som provat droger och/eller är på väg att skaffa sig en kriminell identitet och livsstil. Vår personal handleds och utbildas löpande i KOBTIVA, samt i Hot och våld. Personalgruppen har extern, löpande metod- och ärendehandledning.

Utredning

Under placeringstiden har vi möjlighet att erbjuda utredningar och psykologiska bedömningar av ungdomen. Vi samverkar med erfarna legitimerade psykologer och psykiatiker i Uppsala, Stockholm och Norrtälje. Vi erbjuder även samtalsstöd med psykolog vid behov. Vi matchar psykologens bakgrund och inriktning utifrån ungdomens problematik och behov.

Akut eller planerat

Vi tar emot planerade placeringar, gärna med studiebesök men även akuta placeringar, dygnet runt. Vid önskemål kommer vi gärna till er och presenterar vår verksamhet! I samband med placering har vi möjlighet att utan extra kostnad hämta ungdomen, oavsett geografiskt läge.

 

Telefon: 073-706 83 88
E-post: info@diemo.se

Diem Omsorg AB
C/O Wahlbäck och Hammarström
Box 143
761 21 Norrtälje

Orgnr: 556772-2789

VI KAN KONTAKTA ER