DiemO AB

Våra ledord är kvalitet, kompetens och engagemang!
Verksamheten

Vår verksamhet bygger på att med stöd av vår behandlingsmetod – KOBTIVA-  träna våra ungdomar att upprätta funktionella och önskvärda beteenden samt att upprätthålla dessa. Vi arbetar med att skapa tydliga vardagsrutiner med skolgång, praktik och fritidsaktiviteter för att ge bästa struktur och förutsägbarhet i tillvaron. Vi har ett salutogent syn- och förhållningssätt med fokus på att förstärka och belöna önskvärda beteenden. Detta ger positiva beteendeförändringar som kan upprätthållas över tid. Vi är kvalitetsmedvetna och vårt mål är att hela verksamheten skall andas kvalitet, hög kompetens och ett brinnande engagemang!

Kontakta ossRyttargården

Företaget

Diem Omsorg AB bildades 2008 är en del av en större koncern med flertalet bolag, alla verksamma inom socialt arbete. Företaget har över 25 års erfarenhet av socialt arbete! Vi har valt att fokusera på att ta emot ungdomar med social- och psykosocial problematik och genom vår behandlingsmetod – KOBTIVA – träna dem att få sunda och funktionella beteenden, som är varaktiga över tid.

Vi är utbildade socionomer, barn- och ungdomsvetare, socialpedagoger, ART-instruktörer och behandlingspedagoger. All personal är KOBTIVA-utbildade och flera i vår personalgrupp har även MI-utbildning. Personalen får löpande utbildning i KOBTIVA och Hot och våld samt kontinuerlig metod- och ärendehandledning. DiemO behandlingshem heter Ryttargården HVB.

Vi har även ett flertal konsulentstödda familjehem och jourhem.

Vi som jobbar här: (Sidan är under uppdatering).

 

 

 

Telefon: 073-706 83 88
E-post: info@diemo.se

Diem Omsorg AB
C/O Wahlbäck och Hammarström
Box 143
761 21 Norrtälje

Orgnr: 556772-2789

VI KAN KONTAKTA ER