Ledig plats!

Kontakta oss gärna på nr 020-211 500 för mer information och platsförfrågan! Ryttargårdens målgrupp är barn och ungdomar i åldern 14-18 år. Vi tar emot barn och ungdomar som exempelvis vistas i olämpliga miljöer, har bristande skolgång, dysfunktionella hemförhållanden, som utsätter sig för risker och riskmiljöer och/eller avviker från hemmet under längre perioder.

Nytt ramavtal

Ryttargården HVB har tecknat ramavtal med ny kommun – Åtvidaberg! Vi ser fram emot kommande samarbete och tackar för förtroendet!

GLAD PÅSK!

önskar vi på Diemo 🐣🐥

Ny ungdom på Ryttargården

Idag välkomnar vi en ny ungdom från kommun i Stockholms län och tackar placerande socialtjänst för förtroendet!

Krisplan för jour- och familjehem gällande eventuell smittspridning av Coronavirus

Vi uppmanar jour- och familjehem att hålla sig löpande uppdaterade och att inhämta information gällande Coronaviruset via MSB Krisinformation samt via Folkhälsomyndigheten. Jour- och familjehemmen uppmanas att inhandla mat, hushållsartiklar och hygienartiklar för att klara en period om minst 14 dagar i karantän. Vi rekommenderar även att familjerna ser till att det även finns tex böcker, tidningar och spel. I … Läs mer

Ny föreståndare för jour- och familjehemsverksamheten

IVO bifaller vår ansökan om ny föreståndare. Det är Sussie Källström, tillika samordnare för Ryttargården, som är ny föreståndare för Diemo jour- och familjehemsverksamhet from 200210. Ni når henne på 0727- 36 59 19

Ge någon en kram!

Idag är det kramens dag! En kram är en värmande, vänlig och kärleksfull gest som kan ge stöd och tröst. En kram kan betyda så mycket mer än du tror! Och den är alldeles gratis =)