Ny föreståndare för jour- och familjehemsverksamheten

IVO bifaller vår ansökan om ny föreståndare. Det är Sussie Källström, tillika samordnare för Ryttargården, som är ny föreståndare för Diemo jour- och familjehemsverksamhet from 200210.

Ni når henne på 0727- 36 59 19