Ledig plats!

Kontakta oss gärna på nr 020-211 500 för mer information och platsförfrågan!

Ryttargårdens målgrupp är barn och ungdomar i åldern 14-18 år. Vi tar emot barn och ungdomar som exempelvis vistas i olämpliga miljöer, har bristande skolgång, dysfunktionella hemförhållanden, som utsätter sig för risker och riskmiljöer och/eller avviker från hemmet under längre perioder.