Jour- och familjehem

Vi har flera jour- och familjehem med ledig plats! Många av våra familjer har lång erfarenhet av både jour- och familjehemsplaceringar med varierande problematik. Flera av dem har möjlighet att ta emot dygnet runt, SoL och LVU.

Ring föreståndaren på 0727-36 59 19 för mer information. Välkommen!