Familjehem

DiemO arbetar med att rekrytera, utreda och handleda familjehem och jourhem. Vi har valt att främst samarbeta med familjehem som har mångårig erfarenhet av arbete inom familjehemsvård. Vi har lång erfarenhet inom företaget av att förmedla jour- och familjehemsplatser till socialtjänsten och varje placering föregås av en noggrann matchning. Vi underlättar genom att ordna allt det praktiska kring barnet/ungdomen/den vuxne vid placering samt erbjuder alltid kostnadsfri hämtning!

 

Läs mer om våra familjer

Konsulentstödda familjehem och jourhem

Vi har valt att rikta in oss på att ta emot barn, ungdomar och vuxna med social- och psykosocial beteendeproblematik. De flesta av våra jour – och familjehem har tidigare erfarenhet av att ta emot klienter med social problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, problematisk skolgång, utagerande, dysfunktionella familjerelationer, missbruk och kriminalitet.

Varje familjehem har en konsulent knuten till sig under hela uppdraget. Konsulenterna matchas noggrant till respektive familj. Familjens stöd skräddarsys utifrån varje placering. Konsulent gör kontinuerliga hembesök och har tät telefonkontakt för att säkerställa uppdragets kvalitet och den placerades omsorg, trygghet och säkerhet i vardagen. Familjerna kan alltid nå oss dygnet runt för vägledning och stöd genom vår jourtelefon. Om behov skulle uppstå finns även tillgång till tolk.

Våra familjer skriver löpande journalanteckningar i vårat dokumentationssystem. Alla våra familjer bjuds in till familjehemsdagar för vidareutbildningar, handledning och nätverkande.

Jour- och familjehemmen är utredda i sina hem av utbildade och erfarna konsulenter. Vid placering finns alltid konsulent på plats när barnet/ungdomen anländer till familjen. Konsulenten handleder familjen, deltar på nätverksmöten, uppföljningsmöten med socialtjänst, upprättar interimistisk genomförandeplan, dokumenterar samt upprättar månadsrapport.

I samband med placering erbjuder vi alltid kostnadsfri transport till familjehemmet, vart barnet/ungdomen än befinner sig.

För kontakt gällande placering i jour- eller familjehem var god kontakta Emelie på 073-706 83 88 eller maila emelie@diemo.se

 

 

 

Ladda ner tillståndsbevis

DiemO söker främst, av kommuner utredda, familjehem och gärna med längre erfarenhet av olika typer av placeringar och problematik. Vänligen kontakta oss om ni är intresserade eller vill veta mer om vår konsulentstödda familjehemsverksamhet !

Ansök om att bli familjehem

Skyddat boende

DiemO erbjuder skyddat boende med omedelbar hämtning i hela Sverige, dygnet runt. Vi tar emot barn, ungdomar, vuxna och hela familjer.

Våra skyddsplaceringar placeras inte i kollektiv form, utan hos familjer i familjehuset eller familjer med bredvidboende. Vi utbildar alltid boendet i säkerhet utifrån den placerades unika behov av skydd. Vi placerar inte flera olika personer i behov av skydd i samma boende, utan varje uppdrag placeras var för sig. Detta för att säkerställa skyddet på ett optimalt sätt. Inför varje uppdrag görs en riskbedömning samt säkerhetsanalys, varefter skräddarsydd lösning presenteras.
Insatsen hos oss ska primärt skydda mot hot och våld, men insatsen skydd kombineras ofta med annat stöd för att hjälpa, trygga och stärka den skyddade. Vi erbjuder både samtalsinriktade och praktiska aktiviteter för våra placeringar.

Vid placering i skyddat boende tar vi hänsyn till geografisk placering och vart det är bäst lämpat för personen att bo med hänsyn till hotbild. Vi hjälper den skyddade med administrativt skydd så som sekretessmarkering och kvarskrivning. Vi genomför övervakade umgängen med eventuella barn som kan finnas på annan adress än tex mamman.

Vi matchar familjens/ resurspersonens kompetens gentemot den placerades problematik. Det är placeringens individuella behov som styr valet av boende. Vi erbjuder stödsamtal via öppenvården samt återfallsprevention av utbildad personal.
Om en skyddad placering röjer sin adress så flyttas placeringen till ny adress omedelbart.

Telefon: 073-706 83 88
E-post: info@diemo.se

Diem Omsorg AB
C/O Wahlbäck och Hammarström
Box 143
761 21 Norrtälje

Orgnr: 556772-2789

VI KAN KONTAKTA ER