Våra Familjer

Alla våra familjehem och jourhem är konsulentstödda och varje konsulent matchas noggrant till respektive familj och den placerades behov och problematik.

För kontakt gällande placering i jour- eller familjehem var god kontakta Sussie på telefon 0727-36 59 19 alt sanna@wordpress-351227-1349244.cloudwaysapps.com

För akuta placeringar kväll/natt/helg, ring 020-211 500.

Ansök om att bli familjehem

Familjehemmet E & R

Mycket rutinerat familjehem med 34 års arbete inom familjehemsvården, beläget ca 15 min utanför Värnamo. Paret  har stor erfarenhet av både ungdomar och vuxna med problematik. De har under åren haft många placeringar med missbruk och kriminalitet som bakgrund. De har också erfarenhet av ADHD, asperger och PTSD. Paret har även erfarenhet av ensamkommande asylsökande ungdomar och vuxna.  Familjen är inte rädda för att sätta tydliga gränser och är inte heller konflikträdda. De avhjälper problem genom att i lugn och ro sitta ned och diskutera igenom saken. Paret säger att det är viktigt att visa de placerade att de står för det de säger samt att ge kärlek och beröm. Det skapar tillit och samhörighet. De placerade skall känna att de är en självklar del av familjen. De har tre biologiska barn, alla vuxna och utflyttade med egna familjer. Paret är hemma på heltid. Hund, katt, hästar och kor finns på familjens gård.

Sammanfattning av familjehemmet

Ett mycket stabilt och rutinerat par som arbetat med familjehemsvård i många år. De har mångårig erfarenhet av barn/ungdomar och vuxna med olika sorters problematik, mest kriminalitet och missbruk men även ADHD och asperger. De har också stor vana av att samarbeta med Socialtjänst, skola, föräldrar och andra instanser som uppdraget kräver. Paret har sedan många år tillbaka en etablerad kontakt på missbruksenhet för placeringar med missbruksproblematik. 

Paret lever i ett stabilt förhållande och har sunda värderingar, rutiner och struktur. De är tillgängliga, har tid och ett stort engagemang för att hjälpa barn/undomar och vuxna till ett bra och sunt liv. Referenser finns.

För kontakt gällande placering i jour- eller familjehem, var god kontakta Sanna på telefon 0727-36 59 19 alt sanna@wordpress-351227-1349244.cloudwaysapps.com

 

Familjehemmet A & S

Familjehem beläget i Hyltebruk. Paret har arbetat inom familjehemsvård i 20 år. Familjen har haft långa uppdrag som har sträckt sig över flera år och de brukar inte ge upp på sina placeringar. Av de barn och ungdomar som har varit placerade hos familjen har många haft kraftig beteendeproblematik. Familjen har erfarenhet av Autism/Aspberger, ADHD/ADD, utåtagerande beteende, desorganiserad anknytning, alkoholmissbruk, kriminalitet psykisk–och/ eller fysisk misshandel, komplicerade föräldrakontakter samt trotssyndrom. Mannen är hemma på heltid. De har två biologiska söner, Adam och Isak. Adam f -90 bor hemma med familjen. Isak har flyttat hemifrån. I familjehemmet finns hundar. 

Sammanfattning av familjehemmet

Makarna har lång erfarenhet av tidigare placeringar och har ett stort engagemang i de uppdrag de åtar sig. De har tidigare arbetat för både företag och kommuner och haft långa placeringar med gott resultat. Familjen har haft svåra uppdrag och ger inte upp på sina placeringar. Familjen har lätt att få kontakt med de placerade ungdomarna och skapa en fin relation till dem. Makarna är varma, kärleksfulla och omtänksamma men har inte svårt att sätta gränser. De möter varje individ utifrån deras behov och förutsättningar och har ett lågaffektivt bemötande. Makarna är lyhörda och lyssnar på de placerade och ser möjligheter istället för problem. Familjehemmet har gått utbildningen ”Ett hem att växa i”.

För kontakt gällande placering i jour eller familjehem var god kontakta Sanna på telefon 0727-36 59 19 alt sanna@wordpress-351227-1349244.cloudwaysapps.com

 

Familjehemmet S & R

Detta familjehem är beläget i Båstad. Familjen började som kontaktfamilj och har sedan varit familjehem i 22 år. De har haft ca 40-50 placeringar under denna tid. De har haft placeringar av typen mamma/barn, jourplaceringar, familjehemsplaceringar och även skyddade placeringar. De har mest haft tonåringar, både flickor och pojkar. De har fortfarande kontakt med 12 av dem. Paret beskriver att de inte kan tänka sig att göra något annat än att vara familjehem och att de tycker att det är så roligt att se barnens/ungdomarnas framsteg. Paret har stor erfarenhet ADHD, ADD, asperger, autism, utåtagerande beteende, missbruk, psykisk-och eller fysisk misshandel och komplicerade föräldrakontakter. Paret har även fortbildat sig kring ADHD/ADD.  Kvinnan är utbildad drogterapeut. Paret har fyra biologiska utflyttade barn med egna familjer. Familjehemmet är djurfritt.

Sammanfattning av familjehemmet

Paret bedöms ha en stabil relation och de kompletterar varandra väl. De löser eventuella situationer som uppstår genom att prata med varandra och verkar fungera som ett team. De har lång vana av att ha familjehemsplacerade barn och har hittat olika sätt att bemöta barn med olika sorters svårigheter. Paret bedöms ha stor livserfarenhet och har tillsammans och var för sig, klarat av flera förluster i livet. De har lång och bred erfarenhet av olika sorters placeringar. Båda är hemma på heltid, vilket möjliggör att de kan ta emot svåra placeringar. Goda referenser av tidigare samarbetspartners. Paret är Kälvestensutredda.

För kontakt gällande placering i jour eller familjehem var god kontakta Sanna på telefon 0727-36 59 19 alt sanna@wordpress-351227-1349244.cloudwaysapps.com

 

Familjehemmet S

Mycket rutinerat familjehem beläget i Hyltebruk. Familjehemmet har lång erfarenhet av familjehemsvård och att vara familjehem. Erfarenhet av Autism, asperger, ADHD/ADD, utåtagerande beteende, desorganiserad anknytning, missbruk, kriminalitet, psykisk–och/eller fysisk misshandel, komplicerade föräldrakontakter samt trotssyndrom och skyddade placeringar. S anser att när det gäller vägledning och gränssättning så beror det mycket på vad personen har för problematik. För barn med ADHD så är tydliga regler och ramar ett måste, med barn med autistiska drag kan du inte avvika från det som är sagt. S säger att det är viktigt att vara konsekvent samt att förklara nyttan av att agera på rätt sätt och onyttan med att agera orätt. Det är viktigt att barn och ungdomar vet att de alltid har ett val samt får stöttning, vägledning samt blir motiverade till att välja rätt. En av de viktigaste sakerna är att man som vuxen alltid står kvar, även i tuffa situationer.  S behandlar varje barn individuellt och helt utifrån deras egna förmåga och förutsättningar. S har under åren haft flertalet svåra placeringar med gott resultat som tex fem jourplaceringar i väntan på SiS-plats som sedemera blev kvar i familjehemmet för att efter placeringstiden flytta till vårdnadshavare eller eget boende. S har bl.a jobbat på Barnneurologen i Uppsala under flera år. S har sju biologiska barn varav två hemmavarande, J f -03 samt S f -06. I familjehemmet finns hund och katt. S arbetar som familjehem på heltid.

Sammanfattning av familjehemmet

S har lång erfarenhet av familjehemsvård och behandlar varje barn utifrån deras förutsättningar. Hennes hem är fyllt av kärlek och värme och man känner sig välkommen när man kommer dit. Hon får de placerade barnen att känna att de är en del av familjen. S finns hemma på heltid och finns alltid där när barnen behöver henne. 

S har ett stort engagemang och är lätt att samarbeta med. Hon är kunnig och har lång erfarenhet av att samarbeta med socialtjänst, skola och BUP. S har sedan flera år en upprättad och god kontakt med Mobila Teamet i Hyltebruk. S tar de kontakter som behövs och utför sina uppdrag på ett mycket kompetent sätt. 

S påvisar ett stor engagemang för att hjälpa och stödja barn och ungdomar. Hon ser till den enskildes behov och förutsättningar, att varje människa är unik och att med rätt stöd och hjälp kan alla förändras och påverkas till det bättre. Hon har hjälpt och stöttat många ungdomar fast de inte varit placerade hos henne, vilket påvisar hennes engagemang och vilja att hjälpa andra. Hon är lösningsfokuserad och arbetar salutogent med lågaffektivt bemötande. S är inte den som ger upp i första taget på en placering. Hon vet att varje placering innebär mycket tid och engagemang och att det är viktigt att stå kvar som en god och stabil vuxen när det blir turbulent. S har även lång erfarenhet av att handleda och stötta föräldrar. Referenser finns.

För kontakt gällande placering i jour eller familjehem var god kontakta Sanna på telefon 0727-36 59 19 alt sanna@wordpress-351227-1349244.cloudwaysapps.com

 

Telefon: 0727-36 59 19
E-post: sanna@wordpress-351227-1349244.cloudwaysapps.com

Diem Omsorg AB
Vegagatan 1
761 32 Norrtälje

Orgnr: 556772-2789

VI KAN KONTAKTA ER