Våra Familjer

Alla våra familjehem och jourhem är konsulentstödda och varje konsulent matchas noggrant till respektive familj och den placerades behov och problematik.

 

Ansök om att bli familjehem

Familjehemmet A & S

Familjehem beläget i Hyltebruk. Paret har arbetat inom familjehemsvård i 20 år. Familjen har haft långa uppdrag som har sträckt sig över flera år och de brukar inte ge upp på sina placeringar. Av de barn och ungdomar som har varit placerade hos familjen har många haft kraftig beteendeproblematik. Familjen har erfarenhet av Autism/Aspberger, ADHD/ADD, utåtagerande beteende, desorganiserad anknytning, alkoholmissbruk, kriminalitet psykisk–och/ eller fysisk misshandel, komplicerade föräldrakontakter samt trotssyndrom. Mannen är hemma på heltid. De har två biologiska söner, Adam och Isak. Adam f -90 bor hemma med familjen. Isak har flyttat hemifrån. I familjehemmet finns hundar. 

Sammanfattning av familjehemmet

Makarna har lång erfarenhet av tidigare placeringar och har ett stort engagemang i de uppdrag de åtar sig. De har tidigare arbetat för både företag och kommuner och haft långa placeringar med gott resultat. Familjen har haft svåra uppdrag och ger inte upp på sina placeringar. Familjen har lätt att få kontakt med de placerade ungdomarna och skapa en fin relation till dem. Makarna är varma, kärleksfulla och omtänksamma men har inte svårt att sätta gränser. De möter varje individ utifrån deras behov och förutsättningar och har ett lågaffektivt bemötande. Makarna är lyhörda och lyssnar på de placerade och ser möjligheter istället för problem. Familjehemmet har gått utbildningen ”Ett hem att växa i”.

 

Familjehemmet S & R

Detta familjehem är beläget i Båstad. Familjen började som kontaktfamilj och har sedan varit familjehem i 22 år. De har haft ca 40-50 placeringar under denna tid. De har haft placeringar av typen mamma/barn, jourplaceringar, familjehemsplaceringar och även skyddade placeringar. De har mest haft tonåringar, både flickor och pojkar. De har fortfarande kontakt med 12 av dem. Paret beskriver att de inte kan tänka sig att göra något annat än att vara familjehem och att de tycker att det är så roligt att se barnens/ungdomarnas framsteg. Paret har stor erfarenhet ADHD, ADD, asperger, autism, utåtagerande beteende, missbruk, psykisk-och eller fysisk misshandel och komplicerade föräldrakontakter. Paret har även fortbildat sig kring ADHD/ADD.  Kvinnan är utbildad drogterapeut. Paret har fyra biologiska utflyttade barn med egna familjer. Familjehemmet är djurfritt.

Sammanfattning av familjehemmet

Paret bedöms ha en stabil relation och de kompletterar varandra väl. De löser eventuella situationer som uppstår genom att prata med varandra och verkar fungera som ett team. De har lång vana av att ha familjehemsplacerade barn och har hittat olika sätt att bemöta barn med olika sorters svårigheter. Paret bedöms ha stor livserfarenhet och har tillsammans och var för sig, klarat av flera förluster i livet. De har lång och bred erfarenhet av olika sorters placeringar. Båda är hemma på heltid, vilket möjliggör att de kan ta emot svåra placeringar. Goda referenser av tidigare samarbetspartners. Paret är Kälvestensutredda.

 

 

Telefon: 073-706 83 88
E-post: emelie@diemo.se

Diem Omsorg AB
C/O Wahlbäck och Hammarström
Box 143
761 21 Norrtälje

Orgnr: 556772-2789

VI KAN KONTAKTA ER