Ryttargården HVB

Ryttargården HVB är beläget i vackra Roslagen i orten Finsta, Norrtälje kommun. Finsta ligger cirka 45 minuter från Stockholm, Uppsala och Arlanda. Målgruppen på Ryttargården är ensamkommande pojkar och flickor med beteendeproblematik i åldern 14-17 år. Antingen har ungdomarna sökt asyl eller fått tillfälligt alternativt permanent uppehållstillstånd. Vårt tillstånd är för 10 platser, SoL och LVU.

För kontakt gällande placering och övrig information, ring Sanna på telefon 0727-36 59 19.

 

Arbetsmetod

På Ryttargården arbetar vi utifrån en tydlig struktur samt tydliga rutiner och regler. Arbetsmetoden heter KOBTIVA- kognitiv och beteendeträning i vardagen. Vi startar placeringen med en beteendeanalys , därefter tränar vi på nya beteenden inom ett för ungdomen anpassat antal områden. Träningsområden kan vara droger/alkohol, sociala färdigheter, utåtagarande beteende, självskada med flera. Vi är flexibla och anpassar insatsen utifrån ungdomens behov och uppdraget från socialtjänsten. Placeringstiden är individuell och vi tar emot placeringar både för kortare och längre tid. Vi är även behjälpliga med utsluss.

Till arbetsmetoden finns det ett anpassat dokumentationssystem där vi dagligen mäter ungdomens beteendeutveckling inom ett antal träningsområden. Vår personal utbildas löpande i KOBTIVA. Vi har ej tillstånd för behandling, utan vi tränar våra ungdomar i att upprätta och vidmakthålla funktionella beteenden. Om ungdom har ett behandlingsbehov så sker detta extern i samverkan med sjuksköterska, psykologer samt drogterapeuter. Vi erbjuder även våra ungdomar att delta på NA-möten i Rimbo och Norrtälje.

Varje vecka erbjuder vi strukturerade samtal. Vi adderar även lektioner i ilskekontroll för de ungdomar som har behov av det. Varje vecka har vi också fysisk aktivitet, ADL-träning i form av mat-, tvätt-, och städdag. Detta i enighet med ett individuellt utformat veckoschema.

Kontaktman

Vi utser en kontaktman för varje ungdom vilken har till uppgift att individanpassa insatsen utefter ungdomens behov och önskemål. Kontaktmannen ska även ansvara för kontinuerlig kontakt med t.ex. God man, hälso – och sjukvård, socialtjänst och skola.

Kompetens

Vår personal är utbildade behandlingsassistenter, men vi har valt att kalla dem beteendetränare.
De har erfarenhet och kompetens av bla självskadebeteende, kriminell livsstil, missbruk, utagerande beteende, PTSD och trauma. Personalen har även erfarenhet och bred kunskap om ensamkommande ungdomar med diagnoser inom autismspektrum och ADHD. All vår personal utbildas i Hot och våld samt får löpande metodhandledning och ärendehandledning.

Praktik

Våra ungdomar erbjuds praktik på arbetsplatser som vi samverkar med. Vi samverkar bla med restaurang Culinar i Norrtälje. Praktik kan genomföras i väntan på skolgång, under helger alternativt måndag till fredag på halvtid/heltid. Ungdomens önskemål och behov styr antal timmar och dagar. Ungdom erhåller en motivationspeng under sin praktiktid.

Utredning

Under placeringstiden har vi möjlighet att erbjuda utredning och psykologiska bedömningar av ungdomen. Vi samverkar med erfarna legitimerade psykologer och psykiater i Uppsala, Stockholm och Norrtälje. Vi erbjuder även samtalsstöd med psykolog. Vi matchar psykologens bakgrund och inriktning utifrån ungdomens problematik och behov.

Akut eller planerat

Ryttargården tar emot akutplaceringar, dygnet runt. Vi tar också emot planerade placeringar med studiebesök. Vid önskemål kan vi även komma till er och presentera vår verksamhet samt träffa ungdomen och eventuellt god man. I samband med placering kan vi alltid hämta ungdomen, kostnadsfritt,  oavsett geografiskt läge.

För närvarande har vi lediga platser på Ryttargården !
Kontakta oss för att få information om platser och tillgänglighet.

 

 

DIEMO OMSORG AB

Telefon: 0727-36 59 19
E-post: sanna@diemo.se

DiemO Omsorg AB
Vegagatan 1
76132 Norrtälje

Orgnr: 556772-2789

VI KAN KONTAKTA ER