DiemO AB

Våra ledord är: kvalitet, kompetens och innovativa placeringsalternativ!
Verksamhetsidé
Vår verksamhetsidé är att med stöd av våra arbetsmetod KOBTIVA träna våra ungdomar på funktionella och önskvärda beteenden som är varaktiga över tid. Vii arbetar med att skapa tydliga vardagsrutiner med skolgång, praktik och fritidsaktiviteter för att ge struktur och förutsägbarhet i tillvaron.
Målsättning
Målsättning med insatsen är att belöna och förstärka önskvärda beteenden och genom det uppnå beteendeförändringar som är varaktiga över tid. Verksamhetens mål är också att genom rutiner och ett konsekvent förhållningssätt, ge ungdomarna en god integration i det svenska samhället och att förbereda dem för ett självständigt och självförsörjande liv.

Kontakta ossRyttargården

Företaget

Diem Omsorg AB bildades 2008 är en del av en större koncern med åtta andra bolag. Alla verksamma inom socialt arbete. Företaget har över 25 års erfarenhet av socialt arbete. Vi är utbildade socionomer, beteendevetare, behandlingsassistenter och KOBTIVA-tränare. Idag har vi ett HVB-hem vid namn Ryttargården. Vi har även ett antal familjehem i regionen Norrtälje, Uppsala, Gotland, Skåne. Halland och Stockholm. Vi har valt att fokusera på att ta emot ungdomar med beteendeproblematik och genom vår arbetsmetod träna dem på bra och funktionella beteenden som är varaktiga över tid.

Våra medarbetare

Presentation inom kort

DIEMO OMSORG AB

Telefon: 0727-36 59 19
E-post: sanna@diemo.se

DiemO Omsorg AB
Vegagatan 1
76132 Norrtälje

Orgnr: 556772-2789

VI KAN KONTAKTA ER