Ryttargården HVB i Finsta!

Vi vill tacka för samarbetet med socialtjänster över hela landet och för att vi på Ryttargården fått ge stöd och hjälp till deras ensamkommande pojkar! Nu stänger vi ned i väntan på utökat tillstånd från IVO, så att vi kan öppna upp Ryttargården, med möjlighet att ta emot andra behovsgrupper. Vi hoppas på att vara i drift igen inom kort! ... Läs mer

Ny ungdomsroman vill lyfta tabut kring självmord

Boken har illustrerats av konstnären Elisabeth Widmark. Ungefär 1 500 personer per år tar sitt eget liv i Sverige. Det är den främsta dödsorsaken bland män 15-44 år. Några av dem har barn som lämnas kvar, med sorgen och frågorna. En av dem var Anna Sundström Lindmark, som var 19 år när hennes pappa tog sitt liv.  Den fiktiva berättelsen, Vi ... Läs mer

Naturen som stöd för integrationen

På detta foto bekantar sig invandrare med landskapet i den finska nationalparken Koli. Foto: Aleksandra Riki.        En nordisk forskargrupp publicerar en rapport där naturen lyfts fram som en ny lösning för framgångsrik integration av invandrare. De svenska forskarna i gruppen kommer från SLU. Intresset för naturbaserade lösningar för invandrarintegration har vuxit snabbt i Norden, och ett antal ... Läs mer

Lediga familjehem!

DiemO har lediga familjehem redo att ta emot placering! För mer information om tillgången i just ditt område kontakta vår placeringssamordnare Sanna! Telefon: 0727-36 59 19 Välkomna!  

ART-lektion!

Två gånger i veckan har Ryttargården ART-lektion tillsammans med pojkarna! Vi har tre stycken i arbetsgruppen som är ART-tränare.

Instagram!

Följ oss på diemo_ab på instagram!

Månadsrapport

Vi skickar en månadsrapport till respektive ansvarig handläggare varje månad. Rapporten skrivs utifrån områdena i BBIC. Det är ungdomens kontaktman på Ryttargården som skriver månadsrapporten och föreståndaren attesterar den. När det gäller våra familjehemsplaceringar så är det konsulenten som skriver rapporten.

Dygnet runt – tillgänglighet

Våra familjehem, ungdomar, socialtjänsten samt gode man kan ta kontakt med oss dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt. Det är bara att ringa på jourtelefonen och vid behov rycker jouren även ut!

Ledig plats på Ryttargården!

Ryttargården HVB tar emot ensamkommande ungdomar i åldrarna 14 – 17 år som är i behov av stöd och omsorg. Vi arbetar individanpassat utifrån uppdrag från socialtjänsten.  Verksamhetens mål är att ge omvårdnad och stöd som håller hög kvalitet. Arbetet sker strukturerat utifrån rutiner och processer. Välkommen med din förfrågan! Ring 072-736 59 19 alt. maila till sanna@diemo.se

Vi tar emot både SOL och LVU

Ring oss på nr 020-211500 eller maila Lisette@diemo.se

DIEMO OMSORG AB

Telefon: 0727-36 59 19
E-post: sanna@diemo.se

DiemO Omsorg AB
Vegagatan 1
76132 Norrtälje

Orgnr: 556772-2789

VI KAN KONTAKTA ER